Vad är certifiering?

En certifiering är en sorts standardiserad prövning och ett bevis på att alla lokala, nationella och internationella krav på kvaliteten på produkter, personal och ledningssystem uppfylls. Certifieringen kan även fungera som ett bevis för engagemang för hållbarhet och säkerhet. En certifiering kan bland annat bestå av ett diplom, en licens eller en yrkeslegitimation.

Certifiering av produkter
Genom att certifiera produkterna i ett företag blir kunderna försäkrade om att alla krav på kvalitet och säkerhet uppfylls. Detta kan medföra att värdet på produkterna kan höjas och därmed kan det underlätta produktens spridning i landet och till andra länder. Då kunderna är försäkrade om att produkterna är tillförlitliga kommer marknadsvärdet att stiga.

Certifiering av ledningssystem
Genom att certifiera ditt företags ledningssystem kan man skapa förutsättningar för att främst stärka företagets marknadsposition. Detta ökar företagets förutsättningar för att effektivisera processer och uppfylla planerade strategiska mål. En certifiering kan förbättra ett företags rykte, vilket kan möjliggöra och öka chansen för bland annat samarbete med andra företag och investerare.