Förändra människor på djupet med att bli miljöterapeut

Till skillnad från tidigare generationer kan man nu se fler och fler människor stanna upp och söka en djupare insyn i sig själva. Man söker stöd i olika typer av grupper och blandar gärna när det passar. Många söker sig till 12-stegsprogrammen, oavsett om de är alkoholister eller drogberoende, av den enkla orsaken att man saknar just den sortens djupare konversationer och stöd som det innebär. Mental återhämtning och nykterhet söks inte bara när det gäller droger, utan kan gälla pengar, sex, spel, matmissbruk eller helt enkelt att vara för snäll, eller inte vara sig själv.

Traditionell avvänjning och riktlinjer
I takt med att sökandet ökat, har också behovet av kompetenta utbildare och konversationsledare stigit. Hos Val-Bo Utdanning, http://valboutdanning.no/miljoterapeut/, i Oslo, kan man nu utbilda sig till miljöterapeut, med inriktning på just 12-stegsprogrammens strategi. Har man funderat på hur man skulle kunna applicera just 12-stegsprogrammens struktur och traditioner kan det här programmet vara helt rätt. Det läggs också vikt vid de nationella riktlinjerna för alkohol och drogavvänjning. Utbildning ger ett certifikat och som certifierad kan man också läsa vidare som specialiserad alkohol- eller drogterapeut.

12-stegsperspektiv
Med perspektiv på 12-stegsmetodiken innehåller utbildning till miljöterapeut avvänjningskunskap, screening och diagnos/utredning, olika behandlingstekniker, tillbakafallsförebyggande, etik och riktlinjer, medberoende och medavvänjning, våld i nära relationer, multidiagnoser, trauma i barndomen plus olika typer av psykologi. Programmet är också knutet till åtgärder mot kriminalitet genom programmet “Kriminalitet som livsstil”.

Utbildningen görs under loppet av ett år och är uppdelad i 12 moduler, precis som traditionen. Den här utbildningen kan man söka separat, eller använda tillsammans med arbete inom socialtjänsten, beroendekonsult osv. Många är som sagt vägarna människorna söker för att hitta hjälp. Har man varit beroende själv, måste man varit nykter eller ren i minst 2 år innan man söker.