Vad hjälper en begravningsbyrå till med?

Att mista en anhörig är tyvärr något som de flesta någon gång i livet får uppleva. Det är en omvälvande situation där många frågor uppstår. En begravningsbyrås uppgift kan vara att hjälpa den anhörige med alla praktiska detaljer, vid exempelvis själva begravningsceremonin, vid avskedet i kyrka och vid minnesstunden. Vidare kan en begravningsbyrå också ge vägledning vid de administrativa och byråkratiska delarna som uppstår när en nära anhörig går bort.

Vad måste förberedas inför en begravning?
Enligt lag får det endast gå en månad mellan dödsfall och gravsättning (alternativt kremering), vilket innebär att tiden är limiterad för att ordna med alla detaljer, samtidigt som man går igenom en tuff situation i livet. Inför begravningen bör man välja mellan en borgerlig begravning eller kyrklig begravning. Väljer den anhörige det sist nämnda alternativet måste prästen följa en viss begravningsordning (kyrkans ordning). Kontakta http://soderquists.se/begravning/ för mer information om vad som bör anordnas inför en begravning.

Vad kostar en begravning?
Vad en begravning kostar varierar mycket mellan de olika begravningsbyråerna. Det beror också på vad den anhörige väljer för kista, urna, vilken typ av ceremoni som skall äga rum och hur mycket pengar man vill spendera på pengar. Vidare beror det också på vilken typ av dödsannons som väljs eller samt vilken förtäring som skall serveras vid minnesstunden. Det är med andra ord kan priset variera mycket beroende på de val som görs av den nära anhörige.